VirtuaX

 

Warszawa, 17 05 2022

Virtuaix (VIX) opis węzła wymiany ruchu

 

Ten dokument opisuje warunki użycia węzła wymiany ruchu VirtuaIX (dalej jako „VIX”) świadczonego jako usługa Usługodawcy.

 1. Definincje

 

 1. Dokumentacja – wszelka dokumentacja/załączniki/regulaminy dostarczane dla każdej z usług świadczonych przez Usługodawcę
 2. Prawa autorskie osobiste i majątkowe – wszelka własności indywidualna, w tym: znaki handlowe, domeny Internetowe, logotypy, hasła reklamowe, patenty (w tym w czasie zgłoszenia), procesy technologiczne i tajemnica przedsiębiorstwa (w tym know-how), oprogramowanie
 3. Port – interfejs połączeniowy zgodny ze specyfikacją danego połączenia (fizyczny/wirtualny) o zadanych parametrach
 4. Switch – urządzenia Ethernet oraz routery Usługodawcy
 5. Połączenie wirtualne – technologia sieciowa VLAN, która pozwala w ramach jednej fizycznej sieci lokalnej tworzyć wiele sieci logicznych (sieci wirtualnych), opisana w standardzie 802.1Q

 

 1. Opis produktu

VIX jest fizycznym połączeniem które umożliwia klientom VIRTUA wymianę ruchu internetowego

VIX jest węzłem OTWARTYM tj. dostępnym dla wszystkich klientów VIRTUA posiadających Port

 1. Odpowiedzialność VIRTUA

VIRTUA zapewni Klientowi dostęp do węzła VIX poprzez Port lub Połączenie wirtualne (jako rozszerzenie posiadanego) i wsparcie w godzinach pracy działu technicznego VIRTUA

 1. Odpowiedzialność Klienta
 2. a) klient zapewnia:

– dostarczenie i utrzymanie aktualnych danych kontaktowych w sprawach technicznych oraz biznesowych

– dostarczenie kompletnych danych konfiguracyjnych

– posiadanie przez siebie numeru ASN

– zarejestrowanie rozgłoszonych tras

– użycie jedynie przydzielonych adresów IP dla połączenia z VIRTUA

– użycie unikalnego adresu MAC na każdym styku i VLAN

– użycie odpowiednich technologii zgodnie z wytycznymi VIRTUA w razie specyficznych podłączeń

– zmiany w konfiguracji, udostępnianie, wskazywanie itp. w razie potrzeby VIRTUA

– zgodność ze standardami sieciowymi

 1. b) klient nie może:

– prowadzić aktywności mogącej wpłynąć bądź zakłócić pracę urządzeń VIRTUA i/lub innych klientów

 

 

– użyć usług VIX do transferu do innych węzłów – jako że węzeł służy wyłącznie do transmisji z osobnych sieci peeringowych bezpośrednio

– udostępniać i odsprzedawać dostęp do Portów bez uprzedniej zgody VIRTUA

 1. c) wszelkie działania naruszające te postanowienia będą prowadzić do zawieszenia i/lub usunięcia klienta z VIX
 2. d) wszelkie połączenia Vlan w ramach VIX są w gestii klienta i jego uzgodnień z innymi klientami, VIRTUA nie odpowiada za wzajemne relacje klietnów
 3. Brak udzielonych praw

VIRTUA posiada i nie udziela jakichkolwiek praw, w tym Praw autorskich i majątkowych klientom.

 1. SLA

Dostępność miesięczna

 1. Usługodawca zapłaci na rzecz Klienta karę umowną z tytułu obniżenia Dostępności Miesięcznej (DM).
 2. Kara umowna zostanie wypłacone w wysokości określonej poniżej:
Dostępność Miesięczna (DM) Wysokość kary umownej:
% miesięczne opłaty abonamentowej
DM≥99,9%
99,9%> DM ≥99,0% 5
99,0%> DM ≥95,0% 10
95,0%> DM ≥90,0% 50
90,0%> DM 100

 

Strony monitorują jakość funkcjonowania Usługi. Dla określenia właściwego funkcjonowania Usługi przyjęto następujące parametry:

 • Średnia miesięczna wartość opóźnień pakietów.
 • Średnia miesięczna wartość strat pakietów.

 

Usługodawca wypłaci odszkodowania wyłącznie na podstawie zgłoszenia (reklamacji) klienta.

 

 1. Pozostałe

VIRTUA będzie informować o pracach planowych z wyprzedzeniem (zwyczajowo 14 dni) natomiast w przypadku prac awaryjnych/pilnych w dostępnym dla VIRTUA czasie.

Podłączenie do VIX będzie realizowane po określeniu wymaganego czasu przez służby techniczne VIRTUA, zwyczajowo 10 – 30 dni.